Dodawanie karty płatniczej w aplikacji

Aby dodać kartę płatniczą należy wybrać znak Obrazek menu i wybrać „Karty płatnicze” w menu. Pojawi się okno, w którym należy podać wskazane dane karty. Zapoznasz się również z regulaminem płatności.

Obrazek pokazujący okno dodawania karty płatniczej w aplikacji mobilnej Eko Taxi

Przy dodawaniu karty z konta może zostać pobrana, a następnie zwrócona kwota 1 zł

Po dodaniu karty naciśnij „Zapisz”.