Wpisywanie danych użytkownika aplikacji

Po uruchomieniu aplikacji naciśnij symbol  Obrazek menu w lewym górnym rogu aplikacji, aby wysunąć menu:

Obrazek przedstawia menu boczne aplikacji mobilnej Eko Taxi

Wybierz „Mój profil”, aby uzupełnić swoje dane: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych jest nieobowiązkowe. Jednak gorąco zachęcamy aby podać imię. Podaj je, gdy wsiadasz do taksówki, aby kierowca miał pewność, że zabiera właściwą osobę (szczególnie w zatłoczonych miejscach).

Obrazek przedstawiający widok edycji danych użytkownika aplikacji mobilnej Eko Taxi

Po wpisaniu danych wybierz „Zapisz”. Strzałką u góry < wracasz do poprzedniego widoku aplikacji.